Lokalita

Lokalita Na Hutích je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvoření nového lokálního centra celé čtvrti. Prioritním záměrem v území je vybudování mateřské školy a další veřejné vybavenosti území. Cílem celého projektu je vytvoření lokálního centra čtvrti Na Hutích s převažujícím bydlením v městských nájemních bytech a odpovídající veřejnou vybaveností.

Půdorysný tvar pozemku určeného pro výstavbu mateřské školy je nepravidelný. Severní hranici pozemku vymezuje ulice Sicherova. Jihovýchodní hranici tvoří stávající pěší chodník, na něj navazují pozemky předpokládaného lokalitního parku se záměrem vybudování veřejného dětského hřiště, připravovaného MČ Praha 14. Západní hranice je stanovena s ohledem na připravované budoucí využití západní části pozemku. V současné době je pozemek nevyužitý a je na něm náletová zeleň.