O projektu

Rozšíření občanské vybavenosti čtvrti Na Hutích

PDS nechala ve spolupráci se studii Xtopix architekti a ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land05 zpracovat návrh centra předškolního vzdělávání.

Původní stavební program – stavba čtyřtřídní mateřské školy s tělocvičnou a komunitním centrem, byl na žádost MČ Praha 14 upraven v průběhu zpracování Návrhu stavby, namísto komunitního centra bude v rámci původního stavebního objemu umístěna třída a zázemí pro provoz dětské skupiny pro děti ve věku 2 – 3 roky, případně pro děti se speciálními požadavky.

Mateřská škola zahrnuje jak interiérové a exteriérové výukové prostory, tak veškeré provozní a administrativní zázemí mateřské školy.

Ing. arch. Barbara Buryšková ze studia Xtopix architekti uvádí: „Architektonické řešení cílí na vytvoření stabilního, funkčního a krásného prostředí, které bude rozvíjet dětskou osobnost v rámci předškolního vzdělávání.“ 

MŠ Sicherova