Schváleno! Projekty městské bytové výstavby Pražské developerské společnosti postupují do další fáze investiční přípravy

PDS zahajuje sérii výběrových řízení na architekty a projektanty městského nájemního bydlení a občanské vybavenosti. Jako první vyhlašuje VŘ na mateřskou školku s tělocvičnou a komunitním centrem v lokalitě Na Hutích v Praze 14.

Rada Hl. m. Prahy odsouhlasila další fázi investiční přípravy prvních projektů Pražské developerské společnosti. Z celkem 6 schválených investičních akcí jde o menší bytové domy, jeden experimentální projekt a projekt mateřské školy, který je důležitý pro další rozvoj území s bytovou výstavbou. Celkem tyto projekty v součtu přinesou přibližně 300 bytů, projekty však obsahují menší podíly ploch pro služby či administrativu, takže přesný počet bytů bude upřesňován v rámci zpracování podrobné projektové dokumentace. Další projekty budou následovat.

Za rok a čtvrt své existence udělala Pražská developerská společnost obrovský kus práce. Nastavuje standardy profesionální péče o svěřený nemovitý majetek, posouvá přípravu konkrétních lokalit dopředu a koordinuje komunikaci mezi všemi městskými subjekty a státní správou. Díky tomu bylo možné předložit vedení hlavního města prvních 6 bytových projektů k odsouhlasení další fáze investiční přípravy. Město má dostatek pozemků, na kterých může projekty připravovat a z našeho pohledu nemusíme čekat na žádnou další legislativu v oblasti bydlení – vše je věcí profesionální přípravy a je to hlavní cesta, jak z pohledu města parametry dostupnosti bydlení zlepšit,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj.

Projekty bytových domů připravuje PDS například na Praze 5 nebo na Praze 10. U těchto dvou projektů se počítá s vyhlášením architektonické soutěže na budoucí podobu bytových domů. Příprava také probíhá v souladu s již Radou schválenými standardy pro městskou bytovou výstavbu.

„Projekty budou dále připravovány ve spolupráci s dalšími odbory města a hlavně v souladu s dokumentem Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu, který rada města schválila v dubnu s cílem, aby projekty byly pro město jako vlastníka dlouhodobě ekonomicky a provozně efektivní“ dodává radní pro bydlení Adam Zábranský.

Mezi schválenými projekty jsou menší bytové projekty a mateřská školka. Větší projekty, jako například první etapa většího bytového projektu v Dolních Počernicích, budou následovat. Postup na projektech je možný jen v součinnosti s danými městskými částmi, které jsou otevřené nové bytové výstavbě a k řešení palčivého nedostatku dostupného bydlení. Věřím, že brzy představíme naše další projekty,“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS. 

Přehled projektů PDS, které postupují do další fáze investiční přípravy:

Bytový dům Vršovická

  • 100 – 140 městských nájemních bytů + maloobchodních jednotek v přízemí budovy.

V Botanice, Praha 5

  • Městský blok s 45 – 60 bytovými jednotkami a službami v přízemí.

Ládví, Praha 8

  • Experimentální projekt modulární bytové výstavby se zachováním parkovacích kapacit v lokalitě s až 40 městskými nájemními byty.

Bytový dům Palmovka – Zenklova

  • Polyfunkční dům s 50 městskými nájemními byty a plochami pro maloobchod a administrativu

Bytový dům Nový Zlíchov, Praha 5

  • Malý projekt s cca 30 byty

Na Hutích – školka

  • Stavba občanské vybavenosti, nutná akce pro další rozvoj většího území v majetku města s názvem Kyje Hutě